Να στείλετε μήνυμα
Αρχική Σελίδα /Νέα/

Ο κρίσιμος ρόλος των ηλεκτρολυτών και των διαχωριστών στις μπαταρίες ιόντων λιθίου

Ο κρίσιμος ρόλος των ηλεκτρολυτών και των διαχωριστών στις μπαταρίες ιόντων λιθίου

April 28, 2024

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ο κρίσιμος ρόλος των ηλεκτρολυτών και των διαχωριστών στις μπαταρίες ιόντων λιθίου

Οι ηλεκτρολύτες χρησιμεύουν ως αγωγό μέσου για τα ιόντα λιθίου εντός των LIB, αλλά παρουσιάζουν επίσης προκλήσεις ασφάλειας.

Ανησυχίες σχετικά με την εύφλεκτοτητα: Τα παραδοσιακά ηλεκτρολύματα περιέχουν συχνά πτητικά οργανικά διαλύτες που είναι επιρρεπείς στην ανάφλεξη.ειδικά υπό σκληρές συνθήκες ή μηχανική πίεση.
Προκλήσεις σταθερότητας: Τα LIB λειτουργούν υπό υψηλές τάσεις και θερμοκρασίες, απαιτώντας ισχυρή σταθερότητα των ηλεκτρολυτών.που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Καινοτόμες λύσεις: Επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας στην ανάπτυξη προηγμένων σκευών ηλεκτρολυτών και πρόσθετων για τη βελτίωση της θερμικής σταθερότητας και την άμβλυνση των κινδύνων εύφλεκτης λειτουργίας.Τα στερεόστατα ηλεκτρολύματα είναι πολλά υποσχόμενα ως ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις, προσφέροντας βελτιωμένη σταθερότητα χωρίς να θυσιάζεται η απόδοση.
Διαχωριστικά:
Οι διαχωριστές είναι κρίσιμα συστατικά που αποτρέπουν την επαφή ηλεκτροδίων και βραχυκυκλώματα στα LIB.

Θερμική ανθεκτικότητα: Η αποτελεσματική θερμική διαχείριση είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη των θερμικών εκτοξευτικών συμβάντων.
Βελτιστοποίηση της μεταφοράς ιόντων: Ο βέλτιστος σχεδιασμός διαχωριστή ισορροπεί τη μηχανική αντοχή με υψηλή ιονική αγωγιμότητα.ελαχιστοποίηση των θερμικών κινδύνων και ενίσχυση της ασφάλειας.
Μηχανική ακεραιότητα: Η διατήρηση της μηχανικής ακεραιότητας των διαχωριστικών είναι απαραίτητη για την πρόληψη εσωτερικών βραχείων κυκλωμάτων.Πρέπει να αντέχουν τις πιέσεις συναρμολόγησης και λειτουργίας για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η απόδοση της μπαταρίας.

Nothing is the best but better
没有最好, 只有更好