Bericht versturen
Bedrijfgebeurtenissen
Hoe lang kan de lithium-ijzerfosfaatbatterij worden gebruikt en hoe lang is de levensduur van de lithium-ijzerfosfaatbatterij
Bedrijfnieuws
Hoe lang kan de lithium-ijzerfosfaatbatterij worden gebruikt en hoe lang is de levensduur van de lithium-ijzerfosfaatbatterij LiFePO4-batterijen, als een soort lithium-ionbatterij, vinden wijdverspreide toepassingen in elektrische voertuigen, energieopslagsystemen en daarbuiten.Het begrijpen van de levensduur van LiFePO4-batterijen is cruciaal voor onderhoud en prestatiemanagementIn dit artikel gaan we in op de levensduur, factoren die invloed hebben en methoden om de levensduur van LiFePO4-batterijen te verlengen. 1. Levensduurbeoordeling en factorenanalyse 1.1 Levensduurmetrics De levensduur van LiFePO4-batterijen wordt doorgaans beoordeeld op basis van het aantal laad-ontladingscycli, waarbij meer cycli een kortere levensduur aangeven.LiFePO4-batterijen kunnen duizenden tot tienduizenden ladings-ontladingscycli doorstaan. 1.2 Invloedrijke factoren     Cyclen:Frequente ladings-ontladingscycli leiden tot materiaaldegradatie en structurele vermoeidheid, waardoor de levensduur van de batterij wordt verkort. Laad-ontladingstroom:Hoge stromen versnellen interne chemische reacties en versnellen de batterijveroudering. Temperatuur:Hoge temperaturen versnellen interne reacties, waardoor de levensduur van de batterij afneemt. Diepte van de ontlading:Frequente diepe ontladingen veroorzaken elektrodepolarisatie en structurele schade, waardoor de levensduur van de batterij wordt verkort. 2. Methoden voor het verlengen van de levensduur van de LiFePO4-batterij 2.1 Juist laden en lossen Vermijd frequente diepe ontladingen en overladen. 2.2 Stroomregeling De ladings-ontladingsstromen moeten op passende wijze worden geregeld om de veroudering van de batterij te beperken. 2.3 Temperatuurregeling Vermijd het blootstellen van batterijen aan hoge temperaturen om een optimaal temperatuurbereik te behouden voor een langere levensduur. 2.4 Vermijd extreme omstandigheden Vermijd gebruik in extreem koude of hete omgevingen en vermijd langdurige opslag in niet-opgeladen of overbeladen toestanden. 2.5 Regelmatig onderhoud en inspectie Controleer en onderhoud regelmatig batterijen door oppervlakken te reinigen en verbindingen te controleren om problemen snel op te sporen en op te lossen, waardoor de levensduur van de batterij wordt verlengd. Conclusies De levensduur van LiFePO4-batterijen wordt beïnvloed door verschillende factoren.verbetering van de betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit van de hulpmiddelenDaarom is het noodzakelijk om de kenmerken van de batterij te begrijpen en passende maatregelen te nemen om optimale prestaties en levensduur te garanderen.   More >
De cruciale rol van elektrolyten en separatoren in lithium-ionbatterijen
Bedrijfnieuws
De cruciale rol van elektrolyten en separatoren in lithium-ionbatterijen Elektrolyten dienen als geleidend medium voor lithiumionen binnen LIB's, maar ze bieden ook veiligheidsproblemen. Vlambaarheidsproblemen: traditionele elektrolyten bevatten vaak vluchtige organische oplosmiddelen die gevoelig zijn voor ontsteking.met name onder moeilijke omstandigheden of mechanische spanningen.Stabiliteitsproblemen: LIB's werken onder hoge spanningen en temperaturen en vereisen een robuuste elektrolytstabiliteit.de veiligheid en levensduur van de batterij in gevaar brengen.Innovatieve oplossingen: Onze focus ligt op het ontwikkelen van geavanceerde elektrolytenformules en additieven om de thermische stabiliteit te verbeteren en brandbaarheidsrisico's te verminderen.Vaste elektrolyten zijn veelbelovend als veiliger alternatief, die een betere stabiliteit biedt zonder afbreuk te doen aan de prestaties.Separatoren:Separatoren zijn essentiële componenten die elektrodecontact en kortsluitingen in LIB's voorkomen. Thermische veerkracht: een effectief thermisch beheer is van cruciaal belang om thermische ontsnappingsgebeurtenissen te voorkomen.Optimalisatie van het ionentransport: Optimaal ontworpen separator brengt mechanische sterkte in evenwicht met een hoge ionengeleidbaarheid.het minimaliseren van thermische gevaren en het verbeteren van de veiligheid.Mechanische integriteit: Het behoud van de mechanische integriteit van de scheidsregelaars is essentieel om interne kortsluitingen te voorkomen.Ze moeten bestand zijn tegen assemblage- en bedrijfsspanningen om de veiligheid en prestaties van de batterij te waarborgen. More >
Wat zijn de voordelen van lithium-ijzerfosfaat-accu's?
Bedrijfnieuws
Wat zijn de voordelen van lithium-ijzerfosfaat-accu's? Voordelen van lithium-ijzerfosfaatbatterijen   Het eerste voordeel is de lange levensduur. Lithium-ijzerfosfaat-batterij heeft een levensduur van meer dan 2000 keer.de levensduur van de drievoudige lithium-ionbatterij is 1 tot 1Wanneer dezelfde nieuwe lithium-ijzerfosfaatbatterij onder dezelfde omstandigheden wordt gebruikt, bereikt de levensduur ervan 7 tot 8 jaar.   Het tweede voordeel is het snelle opladen: met behulp van een speciale oplader voor lithium-ionbatterijen kan de batterij in 40 minuten volledig worden opgeladen volgens de standaardvereiste van 1,5°C.   Het derde voordeel is de hoge temperatuurbestendigheid en de goede prestaties bij hoge temperaturen.Terwijl lithiummanganat- en lithiumcobaltoxidebatterijen slechts ongeveer 200°C kunnen weerstaan.   De elektrische verwarmingspiek van lithium-ijzerfosfaat kan 350 °C-500 °C bereiken, terwijl de piekwaarde van lithiummanganat en lithiumcobaltoxide slechts rond 200 °C ligt.Het werktemperatuurbereik is breed (-20C-75C), en de lithium-ijzerfosfaat-piekwaarde voor elektrische verwarming kan 350 °C-500 °C bereiken, wat bestand is tegen hoge temperaturen, terwijl het lithiummanganat en lithiumcobaltoxide slechts ongeveer 200 °C zijn. Nickelmetaalhydride- en nickel-cadmiumbatterijen hebben geheugen, maar lithium-ijzerfosfaatbatterijen hebben dit verschijnsel niet.Het maakt niet uit in welke staat de lithium-ijzerfosfaatbatterij is, kan het op elk moment worden opgeladen en gebruikt, en er is geen noodzaak om het eerst te ontladen en vervolgens op te laden.   milieuvriendelijk: lithium-yzerfosfaatbatterijen worden over het algemeen beschouwd als vrij van zware metalen en zeldzame metalen (nikkelmetalhydridebatterijen vereisen zeldzame metalen),niet-toxisch (SGS-gecertificeerd), niet vervuilend, in overeenstemming met de Europese RoHS-voorschriften en een absoluut groen batterijcertificaat.   Verklaring: De artikelen die op deze website worden gepubliceerd zijn allemaal van het internet en vertegenwoordigen niet de meningen van deze website.markt01@ocelltech.com) More >
Nothing is the best but better
没有最好, 只有更好